Kontakt

DYSTRYBUCJA GAZU
I PALIW PŁYNNYCH
ZBIGNIEW SEREDYN


26-920 Gniewoszów
Ul. Sarnowska 16
Tel./Fax:
Diagnostyka:
+48 62 15 098
Stacja paliw:
+48 62 15 120

e-mail:
biuro@seredyn.com.pl

Bezpieczeństwo

Gaz płynny jest bezpieczny, jeśli korzystasz z niego w prawidłowy sposób. Aby uniknąć ryzyka wybuchu lub pożaru, konieczne jest przestrzeganie prostych zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo użytkowania zależy nie tylko od niego samego, ale i dostawcy gazu, dlatego zawsze korzystaj z usług tych firm, które spełniają wymogi bezpieczeństwa i stosują się do obowiązujących przepisów.

Aby bezpiecznie podłączyć butlę gazową, np. do kuchenki, należy przestrzegać poniższych zasad:

obraz2
  • Usuń plombę foliową
  • Sprawdź czy zawór butli jest zamknięty.
  • Odkręć plastikową zaślepkę.
  • Sprawdź, czy przy wylocie zaworu znajduje się gumowa uszczelka, a jej stan techniczny nie budzi wątpliwości. Jeśli stan uszczelki budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z dostawcą i poproś i jej wymianę.
  • Przykręć nakrętkę reduktora do zaworu – wystarczy dokręcić ją ręką.
  • Po dokręceniu nakrętki reduktora zawsze sprawdź szczelność połączenia za pomocą wody z mydłem (wystąpienie pęcherzyków powietrza świadczy o wycieku gazu) lub specjalnego testera/pianki.
  • Otwórz zawór butli powoli – wystarczy jeden obrót.

Nie należy otwierać zaworu butli bez podłączonego reduktora ciśnienia. Zamontowany w butli  ogranicznik przepływu zablokuje wówczas wypływ gazu z butli i użytkownik będzie mieć wrażenie, że w butli nie ma gazu.

Pamiętaj!

  • Podczas podłączania butli nie wolno palić papierosów i używać otwartego ognia.
  • Przed odłączeniem pustej butli należy zamknąć zawór podłączonego urządzenia, a następnie zamknąć zawór butli.
  • Nie wolno używać butli z nieszczelnym połączeniem zaworu z reduktorem.